Velkommen til Rukkedalen Friskole

Skolens visjon

Rukkedalen friskole vil arbeide for å gi barna en god og trygg oppvekst, i et miljø preget av toleranse, ansvar og omsorg.

Vi vil legge forholdene til rette for utvikling og kreativitet gjennom leik, og vi vil gi barna god allmennkunnskap i et kulturbevisst og samfunnsaktivt oppvekstmiljø.

Vi vil legge vekt på fortsatt godt samarbeid med heimen og lokalsamfunnet, og vi vil bestrebe oss på gode og trygge arbeidsforhold for de ansatte.

Til foreldrene

På foreldresidene finner dere nyttig informasjon, skjema, rundskriv og lignende. Vårt ønske om å ha et godt samarbeid med dere, følges her opp i form av lett tilgjengelig og oppdatert info.

Elevsider

Velkommen til de nye sidene, kjære elev! Her finner dere nyttig informasjon og nødvendige linker for en god og effektiv skolehverdag. Ta også en titt på bildene. Kanskje ser du noen kjente der?

Om skolen

Når du kjører ca 6 km mot Tunhovd fra Nesbyen sentrum, tar av til høyre ved den gamle butikken til Arne Eidal og kjører noen hundre meter oppover bakken, kommer du til Rukkedalen Friskole. Velkommen!

Kunnskapsløftet

Overordnet mål for reformen er at alle elever i norsk skole skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse, slik at de kan delta aktivt i samfunnet. Skolen skal være inkluderende, passe for alle, og alle elevene skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner.