Vi informerer...

På disse sidene kan du holde deg oppdatert. Her finner du relevant informasjon og nyttige linker, enten du er en av våre flotte elever, forelder eller foresatt, eller kanskje en av våre høyt verdsatte ildsjeler.

Har du forslag til forbedringer? Nøl ikke med å si fra. Benytt gjerne kontaktskjemaet, ring eller send oss en e-post.

Innkjøring forbudt!

I tidsrommet skolen (inkl. SFO) holder åpent, ber vi om at det ikke kjøres opp på skoleplassen av hensyn til barnas sikkerhet. 

Skolepenger

Skolepengene er fastsatt til 300 kr pr mnd, søskenmoderasjon 150 kr, og dette inkluderer melk og frukt.

Itslearning

Skolen bruker itslearning som læringsplattform. Det betyr at elevene har fått adresser der, og skolen vil bruke den aktivt til å sende meldinger til elever/foreldre.

Skyss

Elever som trenger det, får skyss. Ann Mari eller Anita møter og følger elevene til bussen hver dag.

SFO

Skolen tilbyr SFO for 1.-4. klassinger alle dager, i samarbeid med barnehagen. Vi har samme pris som kommunal SFO. Stengt i ferier.

Skolebøker

Vi bruker oppdaterte skolebøker og ønsker å tilby disse i god stand. Sett derfor på bokbind for å unngå unødvendig slitasje. 

Data

Vi har et flott datarom med oppdatert utstyr. Samtidig er det en PC i hvert klasserom. Vi gleder oss over dette, og håper at det blir flittig brukt.

Kroppsøving

Vi bruker idrettshallen og svømmehallen på Nes. Svømming starter opp etter høstferien, og vi bruker idrettshallen når vi ser at det blir for kaldt og det ikke fungerer å ha utegym.  

PPT

Som tidligere år har vi samarbeid og faste trefftider med vår kontaktperson på PPT. Vår kontaktperson er Vigdis Mehlvold.

Logoped

Skolens egen logoped vil foreta testing, og vurdering/arbeide med elever som har behov for logoped oppfølging.

Skolelege/Helsesøster

Helsesøster Gunhild er hos oss på torsdager og vår skolelege er Ståle Sagabråten.

Tannlege

Netland er skoletannlege og arbeider ved tannklinikken på Nes, onsdag, torsdag og fredag. Han kaller inn som vanlig etter oppsatt plan. Mandag og tirsdag er han å treffe i Flå.