Kontaktinfo

Odrun Brusletten

Jeg vokste opp i Rukkedalen og gikk de 3 første skoleårene mine på Rukkedalen skole. Jeg er født i 1965, er gift og har 3 barn.

Utdannelse:

 • Hallingdal Gymas, ferdig våren 1984.  Språklinjen
 • Sagene lærerhøgskole, Oslo, 1984-87.Allmennlærer med spes.ped.
 • Oslo lærerhøgskole, 1987-88. Grunnfag engelsk
 • Statens spesiallærerhøgskole, 1989-90. Utdannet logoped
 • UIO-institutt for spesialpedagogikk, 1995 og 1997
 • Deltidsstudium i skoleledelse, grunnfag

Arbeidserfaring:

 • Tunhovd skole, Nore og Uvdal kommune, 1988-89. Kontaktlærer.
 • Solberg skole, Nedre Eiker kommune. 1990-92. Spesialpedagog og logoped.
 • Flå skole, Flå kommune.  1992-93. Timelærer og logoped.
 • Nes kommune, arbeidssted Rukkedalen Oppvekstsenter. Kontaktlærer, og i denne perioden ble jeg og ”leid ut” som logoped til Flå kommune. Dette varte fram til 1998, og fra 1999 var jeg ansatt som kommunal logoped i Nes kommune.
 • Rukkedalen Friskole, ansatt som rektor fra høsten 2008

Interesser:

 • Vi bor på et flott sted med mange muligheter til å være i skog og fjell.
 • Trives godt med å brodere og sy.