Skolen vår - før og nå

Dugnad

Dugnad, dovning, frivillig felles innsats, uten betaling, for å hjelpe en nabo eller andre med et arbeid som man vanskelig kan greie alene. Gammel norsk skikk. Deltagerne trakteres gjerne med mat og drikke. Også ofte om felles arbeidsinnsats innen et boligområde, en forening el.l.

Dugnad. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 13. august 2014 fra http://snl.no/dugnad.

Når du kjører ca 6 km mot Tunhovd fra Nesbyen sentrum, tar av til høyre ved den gamle butikken til Arne Eidal og kjører noen hundre meter oppover bakken, kommer du til Rukkedalen Friskole.

Her er du alltid hjertelig velkommen!

Skolen ble bygd og opprinnelig tatt i bruk høsten 1953. Den het til å da Eidal skole, men da skolene Syversrud og Espeset ble lagt ned, og elevene ble sentralisert til Eidal, fikk skolen navnet Rukkedalen skole.

Rukkedølingene ble opprinnelig sentralisert til Nes barneskole. Først fra 5. klasse, så fra 4. klasse. Hver gang kommunens ressurser ble knappe, var det lett å mene at den siste grendeskola i Nes kommune også burde legges ned. Men rukkedølingene og flertallet av de folkevalgte så betydningen og verdien av grendeskola vår, og i stedet for å legge ned ble skolen bygget ut i 1984, og hele barnetrinnet fra 1. til 6. klasse ble tilbakeført.

Rukkedalen barnehage holdt til på Syversrud Grendehus i noen år, men ble i 1994 flyttet til nye, fine lokaler i kjelleretasjen her. I 1997 ble det fattet politisk vedtak om at skole og barnehage skulle ha felles ledelse, og Rukkedalen oppvekstsenter ble et faktum. I forbindelse med reform –97 ble det også foretatt ytterligere en ombygging her, for å tilpasse det fysiske miljøet etter den nye læreplanen.

Så ble det fred ei liten stund, og vi hadde mange framtidsplaner for oppvekstsenteret.

Men nedleggelsesspøkelset begynte på nytt å gå igjen, og etter noen runder, der håp, skuffelse og fortvilelse avløste hverandre, vedtok flertallet å legge ned skolen fra 01.08.06. Da gjorde rukkedølingene som Terje Vigen: ”sørget en dag eller to”, men så bretta foreldrene ermene opp og starta prosessen med å søke om friskole,

Etter mye spenning med ny regjering og stans i godkjenninger, gikk vi jammen gjennom nåløyet: 11.07.06 var Rukkedalen Friskole en realitet, og høsten 2006 startet vi opp med 33 elever, gode lærere og mot og optimisme.