Velkomen til styret - skolens øverste organ

Postkasse

Styret består av 1 leder og 4 styremedlemmer. Rektor er sekretær. Dessuten møter 1 lærerrepresentant, 1 representant for Rukkedalen Vel og 1 representant fra kommunen.

Det blir avholdt et møte i måneden.

Årsmøtet er i april.

Styret fungerer også som FAU

Klassekontakter – velges hvert år med vara.